صفحه نمونه از کتاب “مهارت خواندن در آیلتس: تمرینهایی فراتر از آیلتس” نوشته دکتر مسعود راعی شریف که برای مهارت ریدینگ نوشته شده است 

یک عکس نمونه از پاسخنامه تست ریدینگ آیلتس و شیوه پر کردن آن

Follow Dr. Raee Sharif’s Reading classes on Clubhouse and read the passges hereunder as class assignment

کلاسهای ریدینگ دکتر راعی شریف در کلاب هاوس را دنبال کنید و متون زیر را را برای تکلیف کلاس بخوانید