به دلیل سنگینی فایلهای عکس رایتینگهای آیلتس و تُفل، آنها را در صفحه های جداگانه گذاشته ایم، تا در صورت پایین بودن سرعت اینترنت شما، صفحه ها زودتر بالا بیایند. ما همواره به این نگارشها می افزاییم، بنابراین مرتب به ما سر بزنید. در ضمن هم اکنون ما در حال افزودن توضیحات دکتر مسعود راعی شریف به هر یک از نگارشها به صورت فایل صوتی هستیم. این کار را از صفحه 5 آغاز کرده ایم و درحال به عقب رفتنیم. بنابراین شما توضیحات همه تصحیح ها را نیز به زودی خواهید داشت.

 

Pages: 1          2          3          4          5